Omgeving

Het Nationaal Park ‘De Meinweg’ is gelegen ten oosten van Roermond en strekt zich uit van Roermond tot over de Duitse grens. De oppervlakte bestrijkt 3600 hectare, waarvan 1600 hectare in Nederland.

Het landschap is afwisselend en kent een grote variëteit aan plantensoorten.

De recreatie mogelijkheden zijn groot, wandelaars, ruiters en fietsers vinden er genoeg mogelijkheden.

Landschap

Het landschap van ‘De Meinweg’ is afwisselend en kenmerkend voor het gebied is de terrasvorming. Het onderlinge hoogte verschil van de terrassen kan variëren van enkele meters tot 30 meter.
Dwars op de terrassen zijn door erosie de dalen van De Roodebeek en de Boschebeek ontstaan.

Van oorsprong was ‘De Meinweg’ een gebied van loofbossen. Het was in gemeenschappelijk gebruik van de omliggende dorpen. (De naam ‘Meinweg’ is afkomstig van ‘Mein’, wat gemeenschappelijk betekent). De Meinweg werd gebruikt voor houtkap, heideplaggen verzamelen van eikels en het hoeden van vee. Het intensieve gebruik van ‘De Meinweg’ zorgde er voor dat het bos grotendeels verdween en dat er een heidelandschap overbleef.

Het heidegebied wat in die tijd (middeleeuwen) is ontstaan werd in eerste instantie gebruikt om schappen te hoeden, maar toen het houden van schappen niet meer rendabele was, en daarmee de begrazing van de heide stopte.

De schrale gronden werd vervolgens gebruikt voor productiebos en akkerbouw.

Op dit moment, nu er weer aan heidebeheer wordt gedaan, is ‘De Meinweg’ een afwisselend gebied met loof- en dennenbossen, heidevelden, vennen en beken.
     

Dieren

Door het afwisselende karakter van ‘De Meinweg’ (en dat het grenst aan uitgestrekte bossen in Duitsland) is er een grote verscheidenheid aan dieren te vinden.

In het hele gebied komen reeën en everzwijnen voor. Naast deze dieren zijn er verschillende klein roofdieren zoals marters, vossen, bunzing, wezel en steenmarters. En natuurlijk ook de eekhoorns en konijnen.

De vogelaars kunnen hun gang gaan, want in de loop der jaren zijn er tussen 90 en 100 vogelsoorten waargenomen.

Zoals bijvoorbeeld de Flits, Boompieper, Geelgors en Nachtzwaluw.

     

Recreatie

Nationaal park ‘De Meinweg’ is uitermate geschikt voor recreatie.
Voor wandelaars zijn er diverse wandelroutes uitgezet.
En voor ruiters zijn in ‘De Meinweg’ 40 kilometer ruiterpaden aangelegd, die gescheiden liggen van fiets- en wandelpaden.
Voor de fietsers is ‘De Meinweg’ heel goed te doorkruisen op de fietspaden.
 

Een natuurpad in ‘De Meinweg’ is aangelegd met uitgebreide informatiepanelen, dit pad is ook zeer goed toegankelijk voor minder valide en mensen met kinderwagens.

Op verschillende plaatsen aan de rand van ‘de Meinweg’ zijn parkeerplaatsen aangelegd.

Voor een kaart klikt u hier.

In samenwerking met het bezoekerscentrum 'De Meinweg', kan Jägerhof er voor zorgen dat u onder begeleiding van professionele gidsen van staatsbosbeheer prachtige wandelingen kunt maken.
Meer informatie vindt u hier,
op de website 'de Meinweg'.